YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Kiểu điều hòa trong đó sản phẩm của con đường chuyển hóa quay lại tác động như một chất ức chế làm bất hoạt enzim xúc tác cho phản ứng đầu của con đường chuyển hóa. Đây được gọi là:

  • A. Ức chế ngược
  • B. Điều hòa hoạt động
  • C. Hoạt hóa enzim
  • D. Tăng cường hoạt động enzim

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ức chế ngược là một cơ chế hoạt động của một số Operon, khi sản phẩm tạo ra quay lại ức chế hoạt động của Operon thì quá trình phiên mã dừng lại.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>