AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một đoạn ADN có tổng số 3000 nuclêôtit. Trên mạch 1: số lượng nuclêôtit loại A1 gấp đôi T1, số nuclêôtit loại G1 bằng tổng số A1 và T1. Biết X1 = 300, tính số nuclêôtit loại A của đoạn phân tử ADN trên?

  • A. 900
  • B. 300
  • C. 600
  • D. 400

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trên mạch 1: A1 = 2T1, G1 = T1 + A1, X1 = 300. Mà số nucleotit trên mạch 1 = 3000/2 = 1500. Vậy T1 = 200, A1 = 400, G1 = 600.

  Số A của đoạn ADN = A1 + T1 = 600.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>