AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có đính nhiều enzim tham gia vào quá trình tổng hợp lipit, chuyển hóa đường, phân hủy chất độc hại trong cơ thể. Đây là bào quan nào?

  • A. Bộ máy gôngi
  • B.  Lưới nội chất hạt  
  • C. Lưới nội chất trơn
  • D. Ribôxôm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lưới nội chất trơn là nơi tổng hợp lipit, phân hủy các chất độc của thể...

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA