YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trên màng sinh chất của tế bào có các loại prôtêin, các loại prôtêin này có những chức năng gì trong các chức năng sau:

  1. Xúc tác các phản ứng sinh hóa;
  2. Kênh vận chuyển các chất ra và vào tế bào;
  3. Các thụ thể tiếp nhận thông tin từ bên ngoài vào;
  4. Cung cấp năng lượng.
  • A. (2), (3)
  • B. (1), (2), (4)
  • C. (1), (2), (3), (4)
  • D. (1), (2), (3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các protein trên màng sinh chất của tế bào chỉ đóng vai trò là các kênh vận chuyển và là các thụ thể tiếp nhận các thông tin từ bên ngoài.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20912

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON