YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thành tế bào của thực vật có chứa chất nào?

  • A. Kitin
  • B. Xenlulozơ
  • C. Peptiđôglican
  • D. Prôtêin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xenlulozo là thành phần cấu tạo nên thành tế bào thực vật.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20875

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON