AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của ti thể là:

  (1) Có hai lớp màng bao bọc;                                       (2) Màng trong gấp khúc;

  (3) Màng ngoài gấp khúc;                                             (4) bên trong có chất nền;

  (5) Có chứa chất diệp lục

  • A. (1), (2), (5)
  • B. (1), (2), (3)
  • C. (1), (3), (4)
  • D. (1), (2), (4)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ti thể là nhà máy năng lượng của tế bào, có hình dạng chiếc giày, màng ngoài trơn màng trong gấp khúc tạo thành các mào răng lược, tại các mào răng lược này quá trình hô hấp được thực hiện.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA