AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bào quan nào chỉ có ở tế bào thực vật?

  • A. Ti thể
  • B.  Lục lạp
  • C. Lưới nội chất
  • D. Bộ máy gôngi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lục lạp là bào quan quang hợp chỉ có ở tế bào thực vật.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>