ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong tế bào sống. Chất này chỉ làm tăng tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng. Chất này là:

  • A. ADP
  • B. Lipit
  • C. Enzim
  • D. ATP

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau khi xúc tác cho một phản ứng xảy ra, enzim sẽ xúc tác cho phản ứng tiếp theo mà khoogn bị thay đổi.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA