YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các yếu tố môi trường như nhiệt độ cao, độ pH,... có thể phá hủy cấu trúc không gian 3 chiều của prôtêin làm cho chúng mất chức năng. Hiện tượng này được gọi là:

  • A. Hiện tượng ức chế của prôtêin
  • B. Hiện tượng hủy diệt của prôtêin
  • C. Hiện tượng hoạt động của prôtêin
  • D. Hiện tượng biến tính của prôtêin 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các yếu tố môi trường có thể gây biến tính protein, làm các phân tử protein thay đổi tính chất, trạng thái...

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>