AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lục lạp có hai lớp màng bao bọc. Bên trong lục lạp chứa chất nền cùng hệ thống túi dẹt được gọi là tilacôit. Các tilacôit xếp chồng lên nhau tạo thành cấu trúc gọi là:

  • A. Grana
  • B. Hệ thống xoang
  • C. Chất nền
  • D. Màng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các tilacoit xếp chồng lên nhau tạo thành cấu trúc gọi là hạt Grana.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>