AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong hô hấp tế bào thứ tự 3 giai đoạn lần lượt là:

   

  • A. Đường phân, chuỗi chuyền êlectron hô hấp, chu trình Crep
  • B. Chu trình Crep, đường phân, chuỗi chuyền êlectron hô hấp
  • C. Chuỗi chuyền êlectron hô hấp, đường phân, chu trình Crep
  • D. Đường phân, chu trình Crep, chuỗi chuyền êlectron hô hấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quá trình hô hấp tế bào luôn diễn ra theo trình tự cá giai đoạn: Đường phân → Chu trình Crep → Chuỗi chuyền electron.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA