AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Prôtêin là đại phân tử hữu cơ có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự sống, prôtêin chiếm tới trên 50% khối lượng khô của hầu hết các loại tế bào. Prôtêin có cấu trúc đa dạng nhất trong các đại phân tử hữu cơ. Prôtêin có cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, đơn phân của prôtêin là:

  • A. Prôtêin
  • B. Nuclêôtit
  • C. Axit amin
  • D. Nuclêic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Protein được cấu tạo từ các đơn phân là axit amin.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA