YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong lục lạp chứa chất này tham gia vào quang hợp, chất này chủ yếu nằm trên màng của Tilacôit. Chất này là:

  • A. Enzim phân hủy
  • B. Chất diệp lục
  • C. Enzim hô hấp
  • D. Chất nền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Diệp lục nằm ở cấu trúc tilacoit trong lục lạp, có khả năng hấp thụ ánh sáng mặt trời.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 20870

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA