YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đâu là vai trò của nước?

  • A. Bảo quản thông tin di truyền cho tế bào
  • B. Ngăn cản sự vận chuyển các chất
  • C. Dung môi hòa tan các chất
  • D. Cản trở các phản ứng trong tế bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nước có vai trò rất quan trọng trong tế bào, trong đó có chức năng làm dung môi hòa tan các chất.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>