AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mỗi phân tử ADN được cấu tạo gồm mấy chuỗi pôli nuclêôtit?

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mỗi phân tử ADN được cấu tạo từ hai mạch đơn, mỗi mạch đơn là một polinucleotit.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>