YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ribôxôm có chức năng là:

  • A. Tổng hợp prôtêin
  • B. Chuyển hóa đường
  • C. Phân hủy chất độc hại
  • D. Cung cấp năng lượng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Riboxom sẽ trượt trên phân tử ARN đồng thời liên kết các axit amin mà tARN mang đến để tạo thành protein.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA