YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong hô hấp tế bào giai đoạn nào thu được nhiều ATP nhất?

  • A. Chu trình Crep
  • B. Chu trình Crep và đường phân
  • C. Chuỗi chuyền êlectron hô hấp
  • D. Đường phân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giai đoạn chuỗi chuyền electron là giai đoạn thu được nhiều ATP nhất của quá trình hô hấp, chuyển năng lượng trong chất khử để tạo thành ATP.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 20861

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA