YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bào quan nào chưa có màng bao bọc?

  • A. Ti thể
  • B.  Lizôxôm
  • C. Ribôxôm
  • D. Lục lạp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Riboxom gồm hai tiểu phần, chỉ được tạo thành trong quá trình dịch mã.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA