YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thành phần cấu tạo chủ yếu của màng sinh chất là:

  • A. Axit nuclêic và phôtpholipit
  • B. Phôtpholipit và prôtêin
  • C. Phôtpholipit và cacbohiđrat
  • D. Axit nuclêic và prôtêin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Photpholipit và protein là hai thành phần chính tạo nên màng sinh chất của tất cả các sinh vật.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>