ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Bào quan nào được ví như một " nhà máy điện" cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào dưới dạng các phân tử ATP và chứa nhiều enzim hô hấp?

  • A. Lizôxôm
  • B. Ti thể
  • C. Lục lạp
  • D. Ribôxôm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ti thể là nhà máy năng lượng của tế bào, có hình dạng chiếc giày, màng ngoài trơn màng trong gấp khúc tạo thành các mào răng lược, tại các mào răng lược này quá trình hô hấp được thực hiện. Bên trong là chất nền, là nơi xảy ra chuỗi chuyền electron của quá trình hô hấp.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA