AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bào quan nào chỉ có một lớp màng?

  • A. Lục lạp
  • B. Ti thể
  • C. Lizôxôm
  • D. Ribôxôm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lizoxom là bào quan chỉ có một lớp màng bao bọc.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>