YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các chức năng chính sau:

  (1) Cấu tạo tế bào và cơ thể;                                       (2) Dự trữ axit amin;

  (3) Dự trữ nuclêôtit;                                                      (4) Vận chuyển các chất;

  (5) Cung cấp năng lượng cho tế bào;                          (6) Bảo vệ cơ thể;

  (7) Thu nhận thông tin;                                                 (8) Xúc tác các phản ứng sinh hóa

  Có mấy chức năng trên là chức năng chính của prôtêin?

  • A. 7
  • B. 5
  • C. 4
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các chức năng chính là:

  (1) Cấu tạo tế bào và cơ thể;                                     

  (2) Dự trữ axit amin;

  (4) Vận chuyển các chất;

  (6) Bảo vệ cơ thể;

  (7) Thu nhận thông tin;

  (8) Xúc tác các phản ứng sinh hóa

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>