YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Giới sinh vật nào gồm những sinh vật nhân thực, có khả năng quang hợp và là sinh vật tự dưỡng, sống cố định, có khả năng cảm ứng chậm?

  • A. Giới khởi sinh
  • B. Giới động vật
  • C. Giới nấm
  • D. Giới thực vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặc điểm quang hợp, sống cố định và phản ứng chậm chỉ có ở giới thực vật.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20851

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON