YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Những nguyên tố hóa học chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 0,01% khối lượng cơ thể sống, nhưng lại có vai trò rất quan trọng đối với sự sống. Những nguyên tố này được gọi là:

  • A. Nguyên tố hóa học và sinh học
  • B. Nguyên tố vi lượng và đa lượng
  • C. Nguyên tố đa lượng
  • D. Nguyên tố vi lượng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Những nguyên tố vi lượng chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong cơ thể sống nhưng lại đóng vai trò cực kì quan trọng, nếu thiếu những nguyên tố này sẽ gây rối loạn trao đổi chất và nhiều hoạt động khác.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT