AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tử ADN có 4 loại nuclêôtit là:

  • A. A,U,G,X
  • B. A,T,G,X
  • C. A,T,G,U
  • D. A,T,U,X

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADN được cấu tạo từ 4 loại nucleotit là A, T, G, X.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>