AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đây là một quá trình chuyển đổi năng lượng quan trọng trong tế bào sống. Trong quá trình này các phân tử cacbohiđrat bị phân giải về CO2 và H2O đồng thời giải phóng năng lượng. Đây là quá trình nào?

  • A. Hô hấp tế bào
  • B. Quang hợp
  • C. Phân giải tế bào
  • D. Tổng hợp các chất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hô hấp tế bào là quá trình phân giải các chất hữu cơ để tạo thành năng lượng ATP cung cấp cho các hoạt động của tế bào.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA