YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nếu môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan lớn hơn nồng độ chất tan bên trong tế bào thì môi trường đó được gọi là:

  • A. Môi trường đẳng trương
  • B. Môi trường ưu trương
  • C. Môi trường tự nhiên
  • D. Môi trường nhược trương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Môi trường ưu trương có nồng độ chất tan cao hơn nồng độ chất tan bên trong tế bào.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA