AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga và việc thành lập nhà nước Xô Viết đã đánh dấu

  • A. bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới.
  • B. thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội.
  • C. thất bại hoàn toàn của phe Liên minh.
  • D. chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA