AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoạt động quân sự nào của quân dân ta đã làm cho kế hoạch quân sự Nava của Pháp có Mỹ giúp đỡ bước đầu bị phá sản?

   

  • A. Các chiến dịch ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ đầu năm 1954.
  • B. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954.
  • C. Các chiến dịch ở trung du, miền núi Bắc Bộ đầu năm 1953.
  • D. Cuộc chiến tiến công chiến lược trong xuân năm 1954.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>