AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu có điểm gì giống với tư tưởng cứu nước thời phong kiến?

  • A. Mục tiêu thành lập thể chế quân chủ lập hiến.
  • B. Phương pháp đấu tranh là bạo động vũ trang.
  • C. Lãnh đạo thông qua các tổ chức chính trị.
  • D. Lực lượng đấu tranh chủ yếu là nhân dân.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA