AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Âm mưu cơ bản của Mĩ trong việc thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 -1965) ở miền Nam Việt Nam là

  • A. đưa quân chư hầu vào miền Nam.
  • B. dùng người Việt đánh người Việt.
  • C. đưa quân Mĩ vào miền Nam.
  • D. đưa cố vấn Mĩ vào miền Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>