AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo Hiến pháp mới (năm 1947) Nhật Bản tiến hành cải cách giáo dục, nội dung cải cách nào phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc?

  • A. Truyền bá tư tưởng hòa bình. 
  • B. Chính sách giáo dục bắt buộc .
  • C. Phủ nhận vai trò của Thiên hoàng.
  • D. Khuyến khích phát triển văn hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>