ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Vì sao vào năm 1959, ngoài con đường bạo lực cách mạng, nhân dân miền Nam không có con đường nào khác?

  • A. Đây là hình thức phù hợp nhất với nhân dân ta.
  • B. Lực lượng cách mạng miền Nam phát triển mạnh.
  • C. Lực lượng cách mạng miền Nam chưa lớn mạnh.
  • D. Chính quyền Mĩ - Diệm đàn áp nhân dân tàn bạo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA