AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổ chức nào sau đây ra đời ở Việt Nam trong những năm 1936 – 1939?

   

  • A. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
  • B. Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh.
  • C. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
  • D. Hội đồng minh phản đế Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>