AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, tháng 12-1944, lực lượng vũ trang được thành lập có tên gọi là

  • A. Trung đội cứu quốc quân III
  • B. du kích Bắc Sơn - Võ Nhai.
  • C. Việt Nam Giải phóng quân.
  • D. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>