AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm mới của phong trào dân tộc tư sản ở Đông Nam Á sau Chiến Tranh thế giới thứ nhất là

  • A. lôi kéo giai cấp công nhân trong tham gia.
  • B. kiên quyết từ bỏ con đường cải lương.
  • C. có mục tiêu giành độc lập dân tộc rõ ràng.
  • D. tập trung đấu tranh đòi quyền lợi chính trị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>