YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đâu là hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật nửa sau thế kỉ XX?

  • A. Năng suất lao động tăng nhanh.
  • B. Nâng cao chất lượng cuộc sống.
  • C. Xu thế toàn cầu hóa.
  • D. Xu thế khu vực hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA