ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Chiến dịch nào dưới đây thể hiện nghệ thuật quân sự “đánh điểm diệt viện” của quân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954)?

  • A.

   Chiến dịch Việt Bắc.

  • B.

   Chiến dịch Biên giới.

  • C.

   Cuộc chiến đấu ở các đô thị.

  • D. Chiến dịch Điện Biên Phủ.

    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>