AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cách mạng tháng Tám thắng lợi, trên thực tế nhân dân ta giành chính quyền từ tay

  • A.

   Pháp và Nhật.

  • B.

   bọn phong kiến

  • C.

   Pháp và tay sai. 

  • D.

   Nhật và tay sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>