AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong giai đoạn 1950 - 1973, điểm mới trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu so với giai đoạn 1945 - 1950 là gì?

  • A. Đa phương hóa quan hệ đối ngoại. 
  • B. Liên minh chặt chẽ với Mĩ.
  • C. Chú trọng quan hệ với Đông Âu.
  • D. Đẩy mạnh hợp tác với châu Á.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>