AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những sách lược của Đảng và Chính phủ đề ra từ sau ngày 2/9/1946 đến trước ngày 19/12/2019 đối với Pháp đã thể hiện

   

  • A. quyết tâm chống Pháp.
  • B. thái độ mềm dẻo.
  • C. thiện chí hòa bình.
  • D. quyết tâm giảng hòa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>