YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm cơ bản của cuộc cách mạng khoa học công nghệ nửa sau thế kỉ XX là

  • A. phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.
  • B. tiến bộ khoa học bắt nguồn từ tiến bộ kĩ thuật.
  • C. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
  • D. kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>