AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta (1945-1954) biểu hiện ở điểm nào?

  • A. Nội dung của đường lối kháng chiến.
  • B. Mục đích của cuộc kháng chiến.
  • C. Chủ trương sách lược của Đảng.
  • D. Quyết tâm kháng chiến của toàn thể dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA