AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (3/1945) đã xác định kẻ thù duy nhất và trước mắt của dân tộc ta là

  • A. Đế quốc Mĩ và bọn tay sai.
  • B. Thực dân Anh và bọn tay sai.
  • C. Thực dân Pháp và bọn tay sai. 
  • D. Phát xít Nhật và bọn tay sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>