AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây không thuộc Hiệp định sơ bộ 6-3-1946?

  • A. Việt Nam nhượng cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, văn hoá.
  • B. Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do.
  • C. Hai bên ngừng bắn, tạo điều kiện cho cuộc đàm phán chính thức.
  • D. Quân Pháp ra Bắc thay quân Trung Hoa Dân quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>