AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại sao đến năm 1965, Mĩ phải thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam Việt Nam

  • A. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ bị phá sản.
  • B. Mĩ muốn mở rộng và quốc tế hóa chiến tranh Việt Nam.
  • C. Nhân dân Mĩ phản đối chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.
  • D. Mĩ muốn kết thúc nhanh chóng chiến tranh ở Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>