AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947, bộ đội ta đã sử dụng chiến thuật

  • A. đại đoàn độc lập, tiểu đoàn tập trung.
  • B. tiểu đội độc lập, đại đoàn tập trung.
  • C. đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung.
  • D. tiểu đoàn độc lập, đại đội tập trung.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>