AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đã buộc thực dân Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, còn đế quốc Mỹ thất bại trong âm mưu kéo dài, mở rộng và quốc tế hoá chiến tranh xâm lược Đông Dương?

  • A. Hội nghị Giơnevơ được triệu tập
  • B. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi.
  • C. Hiệp đinh Pari được kí kết.
  • D. Hiệp đinh Giơnevơ được kí kết.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>