AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây được ghi nhận trong Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946?

  • A. Pháp công nhận Việt Nam là quốc gia thuộc Pháp.
  • B. Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ.
  • C. Việt Nam đồng ý sự chiếm đóng lâu dài của Pháp.
  • D. Pháp công nhận Việt Nam là quốc gia độc lập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>