YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phong trào Cần vương thất bại đã đặt ra yêu cầu cấp thiết gì đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

  • A. Phải liên kết các phong trào đấu tranh thành một khối thống nhất.
  • B. Huy động kháng chiến của toàn dân để giành độc lập.
  • C. Phải có giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đấu tranh phù hợp.
  • D. Phải tăng cường sức mạnh quân sự để có thể đương đầu với Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>